CDS Consulting je poržao svog klijenta Chemonics International na uspostavljanju sistema za praćenje i korištenje jedinstvenog seta dokumenata koji će biti lako dostupni s bilo kojeg mjesta u svijetu, koristeći odgovarajuću IT platformu. Ova aktivnost je implementirana za nedavno otpočeti projekt Procurement and Supply Management (PSM). CDS Consulting intenzivno radi na razvoju platforme koja će služiti kao osnova za startanje implementacije projekata u skladu sa proceduralnim zahtjevima i koja će biti dobro ocijenjena u budućim revizijama.

Cilj ove aktivnosti je centralizirati resurse koji su već razvijeni u okviru Chemonicsovih postojećih i ranijih projekata. Osim toga, nakon prikupljanja dokumentacije, stručnjaci CDS Consulting su radili i na stvaranju jedinstvenog i zajedničkog seta dokumenata posebno prilagođenih za zemlju u kojoj se vrši implementacija projekata.